Inschrijven tot de rookstopcursus

Rookstopcursus


  • Het programma bestaat uit 7 therapeutische sessies van gemiddeld 1 uur en 45 minuten, in groepen van minimum 4 tot maximum 15 personen. Om te slagen is het heel belangrijk dat u steeds bij iedere sessie aanwezig bent.
  • De cursus mag niet vergeleken worden met praatsessies of samenkomsten zoals bvb de AA. Er wordt van de deelnemers niet verwacht hun levensverhaal te moeten mededelen.  Het is een cursus, geen praatsessie.
  • De deelnemers volgen en luisteren gewoon naar de informatieve uiteenzettingen van de tabakoloog met de bedoeling inzicht te krijgen in de problematiek, de nodige tips te krijgen om te stoppen, samen te stoppen in groep en vol te houden.  
  • Dag 3 = rookstopdag, de dag dat we gezamelijk stoppen met roken
  • Uren: 19.15 - +/- 21.00 uur (1 uur 45 minuten)
  • Datums: zie hieronder in de tabel  

 

Datum Dag Team
dinsdag 25 september 1 Danny
09/10 2 Danny
23/10 3 = rookstopdag Danny
06/11 4 Danny
20/11 5 Danny - Nadine (diëtiste)
04/12 6 Danny
18/12 7 Danny + Kim

Een volgende reeks zal starten in september 2018

Kostprijs


  • De persoonlijke bijdrage (Remgeld) is maximum 48 € voor de 7 sessies. Deelnemers met een Verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 24 € voor de 7 sessies.
  • Deelnemers : minimum 4 - maximum 15 - Tijdig inschrijven is dus aanbevolen
  • Lokatie: Algemeen ZIekenhuis AZO, minderbroedersstraat 3 te 9700 OudenaardeGratis Terugkomdagen voor ex-rokers


26 juni 2018 Danny
18 december 2018 Danny

Deze dagen zijn warm aanbevolen om herval tegen te gaan en zijn bovendien gratis voor de personen die
de rookstopkliniek hebben gevolgd aan het AZO

Consultatie op de ziekenhuiskamer AZO wordt aangevraagd via de hoofdverpleegkundige en de
Geneesheer-specialist van AZO.