Inschrijven tot de rookstopcursus

Rookstopcursus


  • Het programma bestaat uit 7 therapeutische sessies van gemiddeld 1 uur en 45 minuten, in groepen van minimum 4 tot maximum 15 personen. Om te slagen is het heel belangrijk dat u steeds bij iedere sessie aanwezig bent.
  • De cursus mag niet vergeleken worden met praatsessies of samenkomsten zoals bvb de AA. Er wordt van de deelnemers niet verwacht hun levensverhaal te moeten mededelen.  Het is een cursus, geen praatsessie.
  • De deelnemers volgen en luisteren gewoon naar de informatieve uiteenzettingen van de tabakoloog met de bedoeling inzicht te krijgen in de problematiek, de nodige tips te krijgen om te stoppen, samen te stoppen in groep en vol te houden.  
  • Dag 3 = rookstopdag, de dag dat we gezamenlijk stoppen met roken
  • Uren: 19.15 - +/- 21.00 uur (1 uur 45 minuten)
  • Datums: zie hieronder in de tabel  

 

Datum Dag Team
dinsdag 23 april 1 Danny
30/04 2 Danny
14/05 3 = rookstopdag Danny
21/05 4 Danny
04/06 5 Danny - Nadine (diëtiste)
11/06 6 Danny
25/06 7 Danny + Charlotte

Een volgende reeks zal starten in september 2019

Kostprijs


  • De persoonlijke bijdrage (Remgeld) is maximum 48 € voor de 7 sessies. Deelnemers met een Verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 24 € voor de 7 sessies.
  • Deelnemers : minimum 4 - maximum 15 - Tijdig inschrijven is dus aanbevolen
  • Lokatie: Algemeen ZIekenhuis AZO, minderbroedersstraat 3 te 9700 OudenaardeGratis Terugkomdag voor ex-rokers op 02 april 2019


Deze dag is warm aanbevolen om herval tegen te gaan en zijn bovendien gratis voor de personen die
de rookstopkliniek hebben gevolgd aan het AZO. Dit organiseren we 3 keer per jaar gratis.

Consultatie op de ziekenhuiskamer AZO wordt aangevraagd via de hoofdverpleegkundige en de
Geneesheer-specialist van AZO.